begrijpendluisterenvoorkleutersHet doel van deze website is het ondersteunen van leerkrachten bij de instructie van begrijpend luisteren voor kleuters. Leerkrachten kunnen begrijpend luisteren van kleuters bevorderen door het stellen van vragen op verschillende niveaus en door het ‘hardop denken’. Deze website biedt achtergrondinformatie, voorbeeldvragen en praktische tips.

Het is belangrijk dat kleuters vaardig zijn in begrijpend luisteren. De definitie van begrijpend luisteren die op deze website gehanteerd wordt is als volgt: “Begrijpend luisteren is het toekennen van betekenis aan gesproken taal, een actief en complex proces waarbij zaken als woordenschat, voorkennis en een juist gebruik van luisterstrategieën van essentieel belang zijn. Begrijpend luisteren wordt vaak gezien in samenhang met begrijpend lezen. Door middel van begrijpend luisteren kunnen strategieën worden getraind die noodzakelijk zijn voor begrijpend lezen” (SLO).

Leerkrachten kunnen het begrijpend luisteren van jonge kinderen bevorderen door het stellen van vragen op verschillende niveaus. De herziene taxonomie van Bloom (Kratwohl, 2002) is hierbij een hulpmiddel.

Op deze website vind je onder andere:

  • Vragenkaart met voorbeeldvragen die je kunt gebruiken bij het interactief voorlezen
  • filmpjes met voorbeelden van vragen stellen op verschillende niveaus en het ‘hardop denken’