Om jonge kinderen te ondersteunen bij het begrijpend luisteren moeten leerkrachten veel vragen stellen op verschillende niveaus.  Daarnaast kunnen leerkrachten begrijpend luisteren bevorderen door ‘hardop denkend’ voor te doen hoe ze zelf vragen beantwoorden. Op deze site zijn voorbeeldvragen op verschillende niveaus te vinden.

Bij de verschillende niveaus van vragen stellen zijn lesideeën en coöperatieve leerstrategieën verzameld.

Informatie:

Bij begrijpend luisteren gebruik je luisterstrategieën. Luisterstrategieën zijn: “Denkvaardigheden die gebruikt worden om een voorgelezen tekst te begrijpen: voorspellen, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, samenvatten, concluderen en inferenties maken” (Expertisecentrum Nederlands, 2010).

De term  inferentie houdt in dat de  luisteraar de informatie overstijgt die direct wordt gegeven in een tekst; de lezer/luisteraar vult zelf informatie in of voegt informatie toe om de tekst te begrijpen.

Een effectieve didactische aanpak van begrijpend luisteren bestaat uit het modellen van inferenties door hardop denken en het stellen van inferentie-vragen voor, tijdens en na het interactief voorlezen.