Met eigen inzicht en kennis nieuwe ideeën kunnen bedenken

Evalueren

Sleutelwoorden:

  • beoordeel
  • waardeer
  • leg uit
  • beslis
  • adviseer

Evalueren 1

Na het herhaald voorlezen van hetzelfde boek laat de leerkracht de kinderen het boek waarderen door het 1 tot 5 sterren te geven. Samen wordt een Post it velletje voorin het boek geplakt voor een volgende ‘lezer’.

Evalueren 2

Na het herhaald voorlezen van hetzelfde boek laat de leerkracht de kinderen met smileys beoordelen hoe de hoofdpersoon gehandeld heeft en hoe hij zich daaronder voelt. De leerkracht laat hardop denkend zien hoe dit evalueren gaat.

smileys