Voorbeelden van vragen stellen op verschillende niveaus

Leerkrachten kunnen begrijpend luisteren bij jonge kinderen stimuleren door het stellen van vragen op een hoger denkniveau. In de filmpjes zijn voorbeelden te zien van verschillende niveaus van vragen stellen.

 

Voorbeelden van vragen stellen op de niveaus begrijpen, analyseren en evalueren:

 

Voorbeelden van vragen stellen op het niveau van creëren:

 

Voorbeelden van ‘hardop denken’

Leerkrachten kunnen begrijpend luisteren bij jonge leerlingen stimuleren door ‘hardop denken’. Bij het ‘hardop denken’ laat de leerkracht zien hoe je luisterstrategieën toepast. Bijvoorbeeld door terugkijken in de tekst of door het kijken naar illustraties kunnen conclusies worden getrokken en voorspellingen worden gedaan.

 

Voorbeelden van het uitbreiden van antwoorden

Leerkrachten kunnen begrijpend luisteren bij jonge kinderen stimuleren door het uitbreiden van het antwoord van kinderen. De leerling geeft een kort antwoord op een vraag en de leerkracht herhaalt het antwoord en breidt het antwoord uit.

Wil je meer weten?
Voor wie meer wil weten van ‘hardop denken’ en het uitbreiden van antwoorden van kinderen is de instructietechniek PEER een aanrader.

 

Tweepraat

Kinderen kunnen door middel van de coöperatieve leerstrategie ‘Tweepraat’ samen tot een antwoord komen op luistervragen van de leerkracht. De leerkracht stelt een vraag en geeft de leerlingen denktijd. In tweetallen mogen de leerlingen om de beurt antwoorden op de vraag bedenken.