Leerkrachten kunnen het begrijpend luisteren van jonge kinderen bevorderen door het stellen van vragen en door het ‘hardop denken’. Een aanvullende instructietechniek hierbij is: PEER:  Prompt, Evaluate, Expand en Repeat. Dit is een acroniem voor de belangrijkste componenten van het interactief voorlezen. Eerst wordt een aanwijzing verschaft in de vorm van een vraag over het verhaal (prompt). Vervolgens beoordeelt de leerkracht het antwoord van het kind op nauwkeurigheid en complexiteit (evaluate). De leerkracht breidt vervolgens het antwoord van het kind uit, met een focus op het leveren van een correcte respons als dit niet werd verstrekt door het kind (expand). Ten slotte wordt de oorspronkelijke vraag herhaald om het kind aan te moedigen het antwoord te herhalen of uit te breiden (repeat) (Hogan, Bridges, Justice, & Cain, 2011).

P = Prompt
E = Evaluete
E = Expand
R = Repeat

In het Nederlands komt dit neer op de volgende 4 stappen:

  1. De leerkracht stelt een vraag
  2. De leerkracht beoordeelt het antwoord
  3. De leerkracht breidt het antwoord van het kind uit
  4. De leerkracht herhaalt de vraag en moedigt het kind uit om antwoord te herhalen en uit te breiden

 

Referentie:

Hogan, T., Bridges, M., Justice, L., & Cain, K. (2011). Increasing higher level language skills to improve reading comprehension. Focus on Exceptional Children, 44(3), 1–20. (pdf)