Wat is begrijpend luisteren?

Begrijpend luisteren is het toekennen van betekenis aan gesproken taal.
Voorwaardelijk hierbij zijn:

  • Woordenschat
  • Voorkennis

 

Huis van Hogan
Visual representation of the simple view of reading including direct and indirect links to reading comprehension through word reading and listening comprehension. Aangepast van Hogan et al. (2011)

Positie van begrijpend luisteren?

Hier zie je hoe het begrijpend luisteren is gepositioneerd. In deze figuur wordt het dak gevormd door het begrijpend lezen. Op de eerste verdieping zie je het technisch lezen en het begrijpend luisteren. Deze twee vaardigheden zijn noodzakelijk en voorwaardelijk om te kunnen begrijpend lezen. Het fundament van het begrijpend luisteren wordt gevormd door woordenschat en zinsbouw. Vervolgens spelen tekststructuur, inferentie*, voorspellen en monitoren van het eigen tekstbegrip een rol.

*Kleeck (2008) definieert de term inferentie als datgene wat verwijst naar de situatie waarin een lezer (of luisteraar) de informatie overstijgt die direct wordt gegeven in een tekst; de lezer/luisteraar vult zelf informatie in of voegt informatie toe om de tekst te begrijpen.

 

Het belang van begrijpend luisteren

  • Betere opname van informatie
  • Vergroting woordenschat
  • Voorbereiding op begrijpend lezen

 

Referentie

Hogan, T., Bridges, M., Justice, L., & Cain, K. (2011). Increasing higher level language skills to improve reading comprehension. Focus on Exceptional Children, 44 (3), p.2. (pdf)

Kleeck, A. V. (2008). Providing preschool foundations for later reading comprehension: The importance of and ideas for targeting inferencing in storybook-sharing interventions. Psychology in the Schools, 45 (7), 627–643. doi:10.1002/pits.20314 (link)