IngeIn augustus 2013 ben ik gestart als leerkracht van een deeltijd-schakelklas. Hier worden kleuters een aantal dagdelen in de week intensief begeleid bij het uitbreiden van de woordenschat en het verbeteren van hun Nederlandse taalvaardigheid.
Twee juli 2015 heb ik de Master Leren & Innoveren afgerond. Mijn afstudeeronderzoek betrof een innovatie van het begrijpend luisteren voor kleuters. In mijn afstudeerverslag beschrijf ik wat nodig is om het begrijpend luisteren van leerlingen te bevorderen. Daarnaast wordt een uitwerking gegeven van een methode om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van effectieve instructie voor begrijpend luisteren van jonge leerlingen. In de methode is aansluiting gezocht bij het onderwijs dat is afgestemd op leerlingen waarvoor Nederlands de tweede taal vormt: Ik heb als onderdeel van mijn afstudeeronderzoek deze website ontworpen over begrijpend luisteren. De overige resultaten van mijn onderzoek zijn hier op een rij gezet.
Naast deze Master heb ik samen met mijn collega’s de opleiding voor NT2 afgerond. Deze post HBO opleiding is gericht op het geven van onderwijs aan leerlingen die het Nederlands als tweede taal hebben.

In mijn jaren voor de klas heb ik lesgegeven in de groepen 1 tot en met 7. De meeste affiniteit heb ik met de onder-en middenbouw. Mijn sterke kanten zijn samenwerken en organiseren. Een goede sfeer in mijn groep vind ik heel belangrijk, maar ik verlies daarbij de leerdoelen niet uit het oog.

Naast het lesgeven, geef ik trainingen/ workshops en presentaties over begrijpend luisteren aan leerkrachten en IB-ers. Het coachen van leerkrachten is hierbij een onderdeel. Wanneer hiervoor belangstelling bestaat, kan contact met mij opgenomen worden via het contactformulier.

 

 

linkedin

pinterest